Úvod O nás Živočíšna výroba Rastlinná výroba KameňolomTechnické služby Prenájom nebytových priestorov Kontakt
 
 
O nás
Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov vzniklo v roku 1955. V roku 1976 sa zlúčilo s družstvom Chtelnica a Nižná. V roku 1991 došlo znova k rozdeleniu družstiev a od tejto doby družstvo Dolný Lopašov pracuje samostatne pod vedením predsedníčky PhDr. Jany Šmachovej. Družstvo má 100 členov, ktorým sú každoročne vyplácané podiely zo zisku. V súčasnej dobe na družstve pracuje 47 zamestnancov. Naše družstvo hospodári na výmere 1491 ha pôdy.


Ocenenia

Ocenenie 2017

stabilný podnik
Diplom 2010

za Najkrajší chotár
Diplom 2009

za 2. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepších manažmentov agrokomplexu SR
Diplom 2008

Za úspešné umiestnenie v súťaži o najlepšieho pestovateľa v roku 2008
Diplom 2008

za 1. miesto v celoslovenskej súťaži o Najkrajší chotár
Diplom 2007

za 1. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší podnikový manažment agrokomplexu SR
Diplom 2006

za 1. miesto v kategórii pestovateľov repky olejky ozimnej
Diplom 2005

za 2. miesto v kategórii repa cukrová
Diplom 2004

za 3. miesto v kategóríi slnečnica ročná
Diplom 2001

za 1. miesto v celoslovenskej súťaži o Najkrajší chotár
   
Pribinov kríž II. triedy

Dňa 1.1. 2005 v Bratislave
udelil prezident SR Pribinov kríž II. triedy bývalému predsedovi družstava Ing. Mariánovi Šmachovi, za významné zásluhy o rozvoj poľnohospodárstva v Slovenskej republike.
Zsolt Simon
Strieborná medaila

Predseda družstva preberá rezortné vyznamenanie - Striebornú medailu za dosiahnutie vynikajúcich pracovných úspechov v rezorte pôdohospodárstva republikového významu od vtedajšieho ministra pôdohospodárstva Zsolta Simonza z roku 2004.
Sponzorujeme

Turistické združenie Dolný Lopašov

Základná škola s materskou školou Dolný Lopašov

Dychová hudba CHTELNIČANKA

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Dolný Lopašov

Detský domov Pečeňady

Poľovnícke združenie Hájik-Kriváň

TJ Družstevník Dolný Lopašov

Mariášový klub

OZ Lepší Dolný Lopašov

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dolný Lopašov
Ďakovný list

Ďakovný list z Detského domova v Pečeňadoch (PDF)MAPA STRÁNOK: 
Úvod
O nás
Živočíšna výroba
Rastlinná výroba
  Kameňolom
  Technické služby
  Prenájom nebytových priestorov
  Kontakt
KONTAKT: 
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
DOLNÝ LOPAŠOV
Dolný Lopašov 922 04
Predsedníčka družstva:
PhDr. Jana Šmachová