Úvod O nás Živočíšna výroba Rastlinná výroba KameňolomTechnické služby Prenájom nebytových priestorov Kontakt
 
 
Kameňolom
Od roku 1976 funguje kameňolom v Dolnom Lopašove. Zaoberá sa ťažbou stavebného kameňa – dolomitu.
Vyrábame množstvo drvených frakcií. Ročná ťažba predstavuje asi 100 000 t.
Z ponúkaných frakcií je možnosť zakúpiť frakciu 0/4, 4/8, 8/16, 16/32
.
Kontakt

PhDr. Martina Ondrejovičová

e-mail: ondrejovicova@pddolnylopasov.sk

mobil: 0905 912 874Cenník dolomitov platný od 1.3. 2024

Frakcia
Cena bez DPH
0/4
7,8 € / tona
4/8
12,5 € / tona
8/16
7,2 € / tona
16/32
12,5 € / tona
Netriedený
8,45 € / tona
K výrobkom je fakturovaná DPH v zmysle platnej legislatívy (Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. )


Kamenivo do betónu:
EN 12620:2002+A1:2008 frakcia 0/4, 4/8, 8/16, 16/32
Kamenivo do betónových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch:
EN 13043:2002/AC:2004 frakcia 4/8,8/16, 16/32
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výrobe ciest
EN 13242:2002+A1:2007 frakcie 0/4,4/8, 8/16,16/32
Certifikované výrobkyKameňolom


Spracovanie kameňa
   


NakladačeMAPA STRÁNOK: 
Úvod
O nás
Živočíšna výroba
Rastlinná výroba
  Kameňolom
  Technické služby
  Prenájom nebytových priestorov
  Kontakt
KONTAKT: 
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
DOLNÝ LOPAŠOV
Dolný Lopašov 922 04
Predsedníčka družstva:
PhDr. Jana Šmachová